University of California, San Diego - Extension International Programs
English Language Institute & International Programs

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Anh ngữ (ESL), Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt, Tiếng Anh Chuyên ngành

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư, Ký túc xá

 • Mạng Xã hội
University of California, San Diego - Extension International Programs
English Language Institute & International Programs

University of California, San Diego
Extension International Programs, Bldg. E
9500 Gilman Drive, MC-0176D
La Jolla CA 92093-0176
P: 858.534.6784
Ch˝ıng trình hè
 • Kỹ thuật Hàng không
 • Nhân chủng học
 • Toán học Ứng dụng
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Nghệ thuật/Âm nhạc/Các chương trình khác
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Kinh doanh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Sinh học Tế bào và Phân tử
 • Kỹ thuật Hóa học
 • Hóa học
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học Máy tính
 • Kinh Tế
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Văn học Tiếng Anh
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Địa lý
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Nhân sinh học
 • IELTS ở Hoa Kỳ
 • Quan hệ Quốc tế
 • Ngôn ngữ học
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Khoa học Thần kinh
 • Triết học
 • Khoa học Chính trị
 • Tâm Lý Học
 • Y tế Công cộng
 • Chính sách công
 • Xã hội học
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Dạy tiếng Anh
 • Đào tạo Sư phạm và TESOL
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác
Đại học (4 năm)
 • Kỹ thuật Hàng không
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Kinh doanh
 • Hóa học
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Kinh Tế
 • Lịch sử
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Âm nhạc
 • Khoa học Chính trị
 • Tâm Lý Học
 • Kịch nghệ
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Kinh doanh
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Sư phạm Ngoại ngữ
 • IELTS ở Hoa Kỳ
 • Y tế Công cộng
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Dạy tiếng Anh
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Tiếng Anh Cao học
 • Tiếng Anh Chuyên ngành
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • IELTS ở Hoa Kỳ
 • Anh ngữ Chuyên sâu
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Đào tạo Sư phạm và TESOL
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác