StudyUSA Blog

Get the inside scoop on life as an international student studying in the USA

Trình bày 1-20 trong số 1.181 mục.
Blog post image for  Hội nghị Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ tổ chức bởi Capstone Việt Nam trên bốn thành phố

Hội nghị Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ tổ chức bởi Capstone Việt Nam trên bốn thành phố

Đầu tháng 10, hơn 40 trường trên khắp 20 bang toàn nước Mỹ sẽ quy tụ tại “Triển lãm Du học các trường Đại học và Cao đẳng Hoa Kỳ - Mùa thu 10/2017” do Capstone Việt Nam tổ chức trên khắp 4 thành phố lớn, mang đến cho các bạn học sinh và quý phụ huynh những cơ hội học bổng lên đến 100% chi phí học với giá trị hàng trăm triệu đồng. Đọc thêm

Blog post image for From Ohio University: You Are Welcome Here!

From Ohio University: You Are Welcome Here!

Ohio University's Ohio Program of Intensive English (OPIE) welcomes students of all backgrounds from across the globe. The video below is a compilation of current faculty, staff, and students at Ohio University confirming that You Are Welcome Here. Đọc thêm