Lịch Các Triển lãm Giáo dục Quốc tế

Lịch Các Triển lãm Giáo dục Quốc tế

Tổng quan về Triển lãm: Các triển lãm giáo dục cho sinh viên mang đến cho bạn cơ hội trò chuyện trực tiếp với đại diện của các trường đại học Hoa Kỳ, các chương trình ngôn ngữ và các chương trình học hè. Bạn có thể tham quan từng bàn thông tin của mỗi trường, trò chuyện với những người trực tiếp giảng dạy, làm việc tại trường, và mang về tờ rơi cùng mẫu đơn đăng kí.

2017 Spring Fairs

Americas

Location Event Date Name of Event
São Paulo, Brazil March 11-12, 2017 Salão do Estudante 
Rio de Janeiro (Copa), Brazil March 15, 2017 Salão do Estudante
Porto Alegre, Brazil March 17, 2017 Salão do Estudante
Curitiba, Brazil March 18, 2017 Salão do Estudante
Belo Horizonte, Brazil March 19, 2017 Salão do Estudante
Salvador, Brazil March 21, 2017 Salão do Estudante
Fortaleza, Brazil March 29, 2017 2017 Brazilian EducationUSA Roadshow
Recife, Brazil March 30, 2017 2017 Brazilian EducationUSA Roadshow
Belo Horizonte, Brazil April 1, 2017 2017 Brazilian EducationUSA Roadshow
Goiânia, Brazil April 2, 2017 2017 Brazilian EducationUSA Roadshow
Campinas, Brazil April 4, 2017 2017 Brazilian EducationUSA Roadshow
Curitiba, Brazil April 6, 2017 2017 Brazilian EducationUSA Roadshow
Porto Alegre, Brazil April 8, 2017 2017 Brazilian EducationUSA Roadshow

Europe and Middle East

Location Event Date Name of Event
Paris, France January 28-29, 2017

L’etudiant, Study Abroad Fair

Istanbul, Turkey February 25, 2017 Language & Summer School Fairs
Malmo, Copenhagen, DE March 20, 2017 College Day Scandinavia
Helsinki, Finland March 21, 2017 College Day Scandinavia
Stockholm, Sweden March 22, 2017 College Day Scandinavia
Oslo, Norway March 23, 2017 College Day Scandinavia
Reykjavik, Iceland March 24, 2017 College Day Scandinavia
Riyadh, Saudi Arabia April 12-15, 2017 International Exhibition and Conference on Higher Education (IECHE)
Tel Aviv, Israel February 27, 2017 UStudy Global
Eskişehir, Turkey  March 19, 2017 International Education Fairs of Turkey
Izmir, Turkey March 21, 2017 International Education Fairs of Turkey
Ankara, Turkey March 23, 2017 International Education Fairs of Turkey
Istanbul, Turkey (European side) March 25-26, 2017 International Education Fairs of Turkey
Istanbul, Turkey (Asian side) March 27, 2017 International Education Fairs of Turkey
Dubai, UAE March 17-18, 2017 Global Education Fair

Asia

Location Event Date Name of Event
Taipei, Taiwan February 25-26, 2017 International Education Expo
Kaohsiung, Taiwan February 27, 2017 International Education Expo
Taichung, Taiwan February 28, 2017 International Education Expo
Hsinchu, Taiwan March 1st, 2017 International Education Expo
Seoul, Korea March 25th, 2017 American Education Fair
Taipei, Taiwan March 18-19, 2017 American Education Fair
Beijing, China March 25-26th, 2017 China Internationsl Education Exhibition Tour 2017
Xi'an, China March 28th, 2017 China Internationsl Education Exhibition Tour 2017
Zhengzhou, China March 30th, 2017 China Internationsl Education Exhibition Tour 2017
Shanghai, China April 2, 2017 China Internationsl Education Exhibition Tour 2017
Nanjing, China April 4, 2017 China Internationsl Education Exhibition Tour 2017
Chongqing, China April 6, 2017 China Internationsl Education Exhibition Tour 2017
Guangzhou, China April 9, 2017 China Internationsl Education Exhibition Tour 2017

 

Location Event Date Name of Event
Jakarta, Indonesia February 19, 2017 US Education Expo - Road to Success
Yogyakarta, Indonesia February 21, 2017 US Education Expo - Road to Success
Denpasar, Indonesia February 23, 2017 US Education Expo - Road to Success
Balikspapan, Indonesia February 25, 2017 US Education Expo - Road to Success
Hanoi, Vietnam March 4, 2017 VNIS International Education Fairs
HCMC, Vietnam March 5, 2017 VNIS International Education Fairs
Hanoi, Vietnam March 4-5, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
Danang, Vietnam March 7, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
Nha Trang, Vietnam March 9, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
HCMC, Vietnam March 10-11, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
Hanoi, Vietnam March 30, 2017 International Boarding and Day School Fairs
HCMC, Vietnam April 1, 2017 International Boarding and Day School Fairs
Jakarta, Indonesia February 14, 2017 EducationUSA Indonesia Fair 2017
HCMC, Vietnam February 25, 2017 AAE-AIRC Certified
Hanoi, Vietnam February 26, 2017 AAE-AIRC Certified
Hanoi, Vietnam June 17th, 2017 AAE-AIRC Certified
HCMC, Vietnam June 18th, 2017 AAE-AIRC Certified
 

Europe and Middle East: Boarding School Fairs

Location Event Date Name of Event
Moscow, Russia February 2, 2017 Linden Boarding SchoolsTours
Prague, Czech Republic February 5, 2017 Linden Boarding SchoolsTours
Lagos, Nigeria February 7, 2017 Linden Boarding SchoolsTours
Madrid, Spain March 1, 2017 Linden Boarding SchoolsTours
Kiev, Ukraine April 3, 2017 Linden Boarding SchoolsTours
Almaty, Kazakhstan April 5, 2017 Linden Boarding SchoolsTours
Ulaanbaatar, Mongolia April 9, 2017 Linden Boarding SchoolsTours

2017 Fall Fairs

Asia
Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs

Location Event Date Name of Event
HCMC, Vietnam October 1, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
Danang, Vietnam October 3, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
Haiphong October 5, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
Hanoi October 7, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
Yangon, Myanmar October 9, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
Mandalay, Myanmar October 11, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs

Capstone, International Boarding & Day School Fairs

Location Event Date Name of Event
Hanoi, Vietnam November 4, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs
HCMC, Vietnam November 5, 2017 Capstone, StudyUSA Higher Education Fairs

Fairs at a Glance

Fairs in Asia
US Higher Education Fairs IIE
American Education Fairs AIEF
American Education Expo Oh!Study
EducationUSA Fairs AMINEF
StudyUSA Higher Education Fairs Capstone Vietnam
Linden Boarding School Tours Linden

 

Fairs in Latin America
Salão do Estudante BMI
Expo-Estudiante BMI
American Education Expo in Latin America ISN
Linden Boarding School Tours Linden

 

Fairs in Europe
College Days College Council
EduFairs EduFairs
International Education Fairs of Turkey IEFT
a2 International Education Fairs, Turkey a2
Linden Boarding School Tours Linden

 

Fairs in the Middle East
American Educational Group USEG
UStudy - Israel America Israel America
Linden Boarding School Tours Linden
American Education Expo in the Gulf ISN
Kingdom of Saudi Arabia/ Ministry of Higher Education IECHE

 

Boarding School Fairs
Linden Boarding School Tours Linden

 

Online Fairs
College Week Live College Week Live

 

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
Tải các tạp chí của chúng tôi về máy tính Study in the USA ®