Whatcom Community College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $15,000—$20,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพและความงาม

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

วิทยาลัยชุมชน Whatcom - ชุมชนแห่งความหลากหลายที่ให้ความสนับสนุนทางด้านการศึกษา

วิทยาลัยชุมชน Whatcom ตั้งอยู่ในเมือง Bellingham ซี่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ Washington มีนักศึกษาชาวต่างชาติทำการศึกษาอยู่ที่นี่ประมาณ 300 คน จาก 30 ประเทศ มีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์คอยบริการและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติอยู่ตลอดเวลาทำการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษาไปจนถึงการสำเร็จการศึกษา ในชุมชน Whatcom ที่มีความหลากหลายนี้นักศึกษาชาวต่างชาติจะได้ทำการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสนับสนุนในด้านการศึกษา  เราขอเชิญนักศึกษาเข้ามาสัมผัสกับความแตกต่างทางการศึกษาได้ที่นี่

วิทยาลัยชุมชน Whatcom แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นอย่างไร?

สถานที่ตั้งของวิทยาลัย

 •  มีที่ตั้งอยู่ในเมือง Bellingham ที่สวยงาม - อยู่ทางทิศเหนือของเมือง Seattle ประมาณ 9o ไมล์ และอยู่ทางทิศใต้ของเมือง Vancouver ประเทศแคนาดา ประมาณ  60 ไมล์
 •  เป็นเมืองวิทยาลัยที่ปลอดภัย ผู้คนมีอัธยาศัยที่ดี มีจำนวนประชากรทั้งหมด 80,000 คน อีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่อีกด้วย
 •  มีกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำตลอดปี ได้แก่ การเดินเขา, พายเรือแคนู, เล่นสกี, เล่นสโนว์บอร์ด, ช้อปปิ้ง, ไปเที่ยวเมือง Seattle/เมือง Vancouver ภายในหนึ่งวัน, ดูคอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย
 •  มีสภาพภูมิอากาศที่สบายและไม่หนาวจัด

การให้บริการนักศึกษาที่ยอดเยี่ยม

 • มีเจ้าหน้าที่ผู้มีอัธยาศัยดี คอยให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษาชาวต่างชาติอยู่ตลอดเวลา
 •  บริการให้คำปรึกษาด้านการสมัครเข้าเรียนและการขอวีซ่า
 •  ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีนักศึกษาประมาณ 25 คน ต่อหนึ่งชั้นเรียน
 • นักศึกษาสามารถพักอาศัยอยู่แบบโฮมสเตย์ หรือเช่าอพาร์ทเม้นท์ของวิทยาลัยได้
 • บริการรับส่ง จาก/ถึง สนามบิน
 • จัดงานปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ
 • จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าตื่นเต้นในราคาประหยัดให้แก่นักศึกษา
 • คลับสานสัมพันธ์แห่งมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Club) - ช่วยสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาชางต่างชาติกับนักศึกษาชาวอเมริกัน

หลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย

 • หลักสูตรเพื่อการโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัย - เป็นหลักสูตรเพื่อการโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัย 4 ปีที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก (มหาวิทยาลัย Western Washington, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California เมือง Los Angeles, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California เมือง Berkeley, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Massachusetts-Amherst, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Michigan, มหาวิทยาลัย British Columbia และมหาวิทยาลัยแห่งอื่นอีกมากมาย)
 • หลักสูตรอนุปริญญาในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AAS) - เป็นหลักสูตร 2 ปี ที่ไม่สามารถทำการโอนย้ายได้
 • หลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิค/อาชีพ - พยาบาล, กราฟิกดีไซน์, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, ผู้ช่วยแพทย์, ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย - สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับเก็บหน่วยกิตของวิทยาลัยได้ในเวลาเดียวกัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

 •  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ - มีทั้งหมดห้าระดับด้วยกัน และมีวันเริ่มการศึกษาทั้งหมดแปดวันภายในหนึ่งปีการศึกษา
 •  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในวิทยาลัย - ศึกษาภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเก็บหน่วยกิตวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน
 • หลักสูตรศึกษาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมระยะสั้นแบบกำหนดเอง - ทำการเปิดสอนตลอดปี

วันเริ่มการศึกษาที่แสนสะดวก

 • หลักสูตรภาควิชาการเริ่มต้นในเดือนกันยายน, เดือนมกราคม, เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน
 • หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษเริ่มต้นในเดือนกันยายน, เดือนพฤศจิกายน, เดือนมกราคม, เดือนกุมภาพันธ์, เดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม, เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม

ค่าเล่าเรียนในราคาประหยัด

 • ค่าเล่าเรียนราคาประหยัด - ประมาณ 9,700 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ/หนึ่งปีการศึกษา เปรียบเทียบกับค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งซึ่งตกประมาณ 20,000เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ/หนึ่งปีการศึกษา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Whatcom Community College

Show More

Whatcom Community College


International Programs 237 West Kellogg Road

Bellingham WA 98226
P: 360.383.3245
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • วิศวกรรมการบิน
 • วิทยาศาสตร์การบิน
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การวิจัยทางด้านธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมเคมี
 • ฟิสิกส์เคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การป่าไม้
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • พันธุศาสตร์
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • โลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • การวิจัยการตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • เทคนิคการสัตวแพทย์
 • การเมืองโลก (BA)
 • สัตววิทยา
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การพัฒนาเด็ก
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • วิศวกรรมการบิน
 • วิทยาศาสตร์การบิน
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การวิจัยทางด้านธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมเคมี
 • ฟิสิกส์เคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • การป่าไม้
 • การจัดการทั่วไป
 • พันธุศาสตร์
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • สาธารณสุขศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • โลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • การวิจัยการตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • เทคนิคการสัตวแพทย์
 • อาชีวศึกษา
 • การเมืองโลก (BA)
 • สัตววิทยา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน