Texas Intensive English Program

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ภาษาอังกฤษ/ ESL, TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน, ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด (TIEP) เสนอการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักศึกษา มีที่ตั้งอยู่ด้วยกันสองแห่งคือ ที่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Lamar ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Houston และเมือง Galveston และที่ใจกลางเมือง Austin ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin และเป็นหนึ่งในโปรแกรมการศึกษาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ Texas 

โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด (Texas Intensive English Program - TIEP) ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศของหลักสูตรภาษาอังกฤษและค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม TIEP ช่วยให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการในสาขาอาชีพต่างๆ กว่า 30,000 คนจาก 130 ประเทศบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป้าหมายทางสาขาอาชีพหรือเพิ่มพูนทักษะ TIEP เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าทำการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตนเองหรือเพื่อเหตุผลวิชาชีพตลอดทั้งปี เรามีโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้สนใจรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ ตัวอย่างของโปรแกรมที่จัดเฉพาะเหล่านี้ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (Teaching English to Speakers of Other Languages - TESOL) รวมถึงภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอเมริกัน

เราเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูง

 • มากกว่า 50 ปี แห่งประสบการณ์ความสำเร็จ จากการสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก
 • โปรแกรมของสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งรัฐเท็กซัส (Texas International Education Consortium - TIEC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 32 แห่งของรัฐเท็กซัส
 • ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการควบคุมดูแลโปรแกรมภาษาอังกฤษ (Commission on English Language Program Accreditation - CEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศด้านโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหรัฐอเมริกา
 • สมาชิกของ EnglishUSA
 • สมาชิกของ AIRC – American International Recruitment Council
 • ได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมายระดับประเทศให้สามารถออกเอกสาร SEVIS I-20

คุณภาพในการสอนสูงสุด

 • อาจารย์ผู้สอนของ TIEP ซึ่งเข้าใจความต้องการของนักเรียนได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เป็นเจ้าของภาษา มีประสบการณ์สอนในต่างประเทศ และสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองปี (อาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์ 10 ปีหรือมากกว่า)
 • ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กและมีนักเรียนจากหลายประเทศ ในชั้นเรียนหนึ่งจะมีนักเรียน 8-16 คนจากประมาณ 25 ประเทศในแต่ละภาคเรียน
 • เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน

 • ค่าเล่าเรียนไม่แพง สามารถดูอัตราค่าเล่าเรียนล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ TIEP
 • การจัดภาคเรียนที่สะดวกสำหรับผู้เรียน มีระยะเวลาต่างกันไปในแต่ละภาคเรียนตลอดทั้งปี (3 ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 4 ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ และ 4 ภาคเรียนฤดูร้อน) หากต้องการดูตารางเรียนล่าสุด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ TIEP
 • ชั้นเรียนมี 7 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง และมีโปรแกรมการสอน 3 โปรแกรม (หลักสูตรเฉพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาคเรียน)
  • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (เริ่มต้นถึงปานกลางระดับต่ำ)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
 • หลักสูตรเร่งรัดเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมทางการศึกษาเพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถรับมือกับความท้าทายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการศึกษาต่อในต่างประเทศของ TIEC ในเท็กซัส มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่ TIEP สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญาตรีหลังจากศึกษาแบบไม่ต้องการรับปริญญา (non-degree) ที่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เข้าร่วมทั้งเจ็ดแห่ง
 • หลักสูตรวิชาเลือก มีหลักสูตรการเตรียมสอบ TOEFL® ทักษะการสนทนาและการออกเสียง (มีส่วนลดสำหรับนักเรียนที่เคยเรียนกับสถาบันของเรามาก่อน)
 • การตอบรับจากมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ 17 แห่งในรัฐเท็กซัส
 • การยอมรับใบสมัครโดยไม่ต้องมีผลสอบ TOEFL® ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ 20 แห่งในรัฐเท็กซัส
 • การสอบ TOEFL® ของสถาบัน เปิดให้สอบในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม
 • เปิดศูนย์สอบ TOEIC® เปิดให้สอบ TOEIC® ปีละ 12 ครั้ง
 • การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนออกแบบเอง สำหรับผู้ที่สนใจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก
 • โปรแกรมการสอนที่ให้นักเรียนออกแบบเอง สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการและเป้าหมายเฉพาะ เช่น โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (TESOL) ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมถึงภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
 • ประกาศนียบัตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริการนักเรียน และการจัดกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม

 • ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้หลายภาษา
 • การต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็วสูง
 • การเข้าใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา และศูนย์กีฬาเพื่อสันทนาการของมหาวิทยาลัย
 • การปฐมนิเทศ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเมือง และความช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่า
 • มีที่อยู่อาศัยให้เลือกหลายแบบ เช่น หอพัก และอพาร์ตเมนต์ เราสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย
 • มีแพคเก็จที่รวมค่าเล่าเรียน ที่พักอาศัย และอาหาร สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน
 • ชมรมสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
 • มีบริการรับนักเรียนจากสนามบิน
 • การจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ (เช่น งานโรดีโอ (Rodeo) การแข่งชิมอาหารนานาชาติ การช็อปปิ้ง งานแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน งานวันฮาโลวีน งานจุดดอกไม้ไฟวันชาติอเมริกาวันที่ 4 กรกฎาคม และอื่นๆ)

สถานที่ตั้ง

 • ออสติน เมืองหลวงของรัฐเท็กซัส โดยตั้งอยู่ใจกลางรัฐเท็กซัสบนแม่น้ำโคโลราโด ออสตินมีมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งและมีบรรยากาศและผู้คนที่เป็นมิตรกับนักเรียน มีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย มีสภาพอากาศอบอุ่นตลอดปี มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างคุณสมบัติที่ทำให้ออสตินจัดเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในการใช้ชีวิตและเรียนในสหรัฐอเมริกา

TIEP เป็นโปรแกรมของ สมาคมการศึกษานานาชาติแห่งรัฐเท็กซัส (Texas International Education Consortium - TIEC) ซึ่งเป็นสมาคมของมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 32 แห่งของรัฐเท็กซัส มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 1,600 หลักสูตร ปริญญาโท 1,168 หลักสูตร และปริญญาเอกเกือบ 400 หลักสูตร มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันวิจัยชั้นนำของรัฐและประเทศ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TIEC และบริการต่างๆ โปรดเยี่ยมชม www.tiep.edu.

Texas Intensive English Program

 

CEA EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Texas Intensive English Program

Show More

Texas Intensive English Program
Dr. Terry Simon, Director 1103 W. 24th Street
Austin TX 78705-4603
P: 512.477.4511
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ