Cerritos College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, การสื่อสาร, การบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
Cerritos College
11110 Alondra Blvd.
Norwalk CA 90650
P: 562.860.2451, ext. 2133
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การทำครัว
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • สุขภาพและความงาม
 • สุขภาพและความงาม
 • วารสารศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การทำครัว
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • สุขภาพและความงาม
 • วารสารศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย