College of Marin

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Phát triển Trẻ em, Sự nghiệp Dạy nghề

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Thành viên EnglishUSA

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư

 • Điểm bài thi

  TOEFL: 60 +, IELTS: Band 6 +

 • Mạng Xã hội
College of Marin

Office of International Education
835 College Avenue
Kentfield CA 94904
P: 415.457.8811 x 7740


Intensive English Program
1800 Ignacio Blvd
Novato CA 94947
P: 415.457.8811 x 8528
Đại học (4 năm)
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Phát triển Trẻ em
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Khoa học Địa chất
 • Khoa học Vận động
 • Liberal Arts
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Điều dưỡng
 • Dự bị Y tá
 • Kịch nghệ
 • Sự nghiệp Dạy nghề
Cao đẳng cộng đồng (2
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Phát triển Trẻ em
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Anh ngữ (ESL)
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Khoa học Địa chất
 • Khoa học Vận động
 • Liberal Arts
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Điều dưỡng
 • Dự bị Y tá
 • Kịch nghệ
 • Chuyển tiếp lên Đại học
 • Sự nghiệp Dạy nghề
Các Chương trình tiếng Anh
 • Anh ngữ (ESL)
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác