Georgia College
International Education Center
Cao đẳng Georgia

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $25,000—$30,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Trường Đại học

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững, Dự bị Y khoa

 • Môi trường

  Thị trấn đại học

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư, Ký túc xá

 • Điểm bài thi

  TOEFL: 60 +, IELTS: Band 6 +

 • Mạng Xã hội
Georgia College
International Education Center
Campus Box 049
Milledgeville GA 31061
P: 478.445.4789
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Hóa học
 • Truyền thông
 • Sáng tác
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Văn học Tiếng Anh
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Quản trị Tổng quát
 • Địa lý
 • Lịch sử
 • Nhân văn - Dự bị Luật
 • Báo chí
 • Khoa học Vận động
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Tiếp thị và Truyền thông
 • Toán học
 • Âm nhạc
 • Sáng tác Âm nhạc
 • Điều dưỡng
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Tâm Lý Học
 • Xã hội học
 • Giáo dục đặc biệt
 • Nghệ thuật Studio
 • Kịch nghệ
 • Chính trị Thế giới (BA)
Sau đại học
 • Kế toán
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Kinh doanh
 • Tư pháp Hình sự
 • Giáo Dục
 • Văn học Tiếng Anh
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Lịch sử
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Hậu cần
 • Chương trình Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh
 • Âm nhạc
 • Điều dưỡng
 • Sinh học Thực vật
 • Quản lý Dây chuyền Cung ứng
Các Chương trình tiếng Anh
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • IELTS ở Hoa Kỳ