Art History

Decorative image for Art History field of study

Want to be matched with Art History programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Art History

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.

Tìm Hiểu Các Trường

Golden West College

Typical cost per Year: $5,000—$10,000

Bachelor Degree Certificate/Short Term 2yr/Community College - 2+2 Programs

Olympic College

Typical cost per Quarter: $5,000—$10,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Các trường nổi bật

Golden West College

Typical cost per Year: $5,000—$10,000

Bachelor Degree Certificate/Short Term 2yr/Community College - 2+2 Programs

Olympic College

Typical cost per Quarter: $5,000—$10,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.