Đọc Tạp chí Study in the USA trực tuyến!

Đọc Tạp chí Study in the USA trực tuyến!

Bạn sẽ thấy các bài viết, phỏng vấn, bí kíp và các chương trình chỉ có trong ấn bản thường niên của Study in the USA. Đây là cẩm nang giáo dục tại Mỹ. Ngoài ra, còn có các tạp chí trực tuyến với nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

Bạn muốn mang bản cứng của một cuốn tạp chí về nhà? Hãy ghé qua các triển lãm tại địa phương, văn phòng EducationUSA, các trung tâm tư vấn, và đại sứ quán để lấy ấn bản này. 

Ấn phẩm dành cho khu vực Châu Âu

Download our European-International Edition

Ấn phẩm dành cho khu vực Đông Nam Á

Download our Southeast Asia Edition

Ấn phẩm dành cho khu vực Đông Bắc Á

Download our Northeast Asia Edition

Ấn phẩm bằng tiếng Nhật

Download our Japanese Edition

Ấn phẩm bằng tiếng Trung Quốc

Download our Chinese Edition

Ấn phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha

Download our Spanish Edition

Ấn phẩm bằng tiếng Bồ Đào Nha

Download our Portuguese Edition

Ấn phẩm dành cho khu vực Trung Đông

Summer Programs

Download our Summer Programs Edition

Boarding Schools

Download our Boarding Schools Edition

Phiên bản Tiếng Việt

Download our Vietnamese Edition

Indian Edition

Download our Indian Edition

Show More

SUSA_img_200x55.jpg