Truckee Meadows Community College Reno NV

Truckee Meadows Community College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  โลจิสติกส์, โอนย้ายมหาวิทยาลัย, กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  NWCCU

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  IELTS: Band 6 +, TOEFL: 61+

 • สื่อสังคม

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอยู่ในเมือง Reno รัฐ Nevada ซึ่งเป็นเมืองอเมริกันเวสต์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นเทือกเขา Sierra Nevada ได้ TMCC เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 13,000 คน เปิดสอนมากกว่า 90 สาขาวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์เพื่อการโอนย้าย รวมไปถึงหลักสูตรอนุปริญญาการศึกษาทั่วไปและอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เสนอค่าเล่าเรียนราคาประหยัด มีนักศึกษาจำนวนหลายท่านแล้วที่เริ่มต้นการศึกษาของพวกเขาที่ TMCC ก่อนแล้วทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno (UNR) หรือที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas (UNLV) และเนื่องจากว่าทางวิทยาลัยได้ทำสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัย UNR และ UNLV ทำให้กระบวนการโอนย้ายการศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยาก นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายได้หลังจากที่สำเร็จการศึกษาสองปีแรกที่วิทยาลัย และหลังจากที่นักศึกษาทำการศึกษาครบ 24 หน่วยกิตที่ TMCC แล้วนักศึกษาอาจสามารถเลือกทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นภายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

TMCC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ติวเข้มภาษาอังกฤษ (IELC) ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตนก่อนเข้าทำการศึกษาที่ TMCC นักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ TMCC ได้อย่างง่ายดายเพื่อเริ่มต้นการศึกษาในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยของตน

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการหยิบยื่นการศึกษาและการบริการที่มีคุณภาพสูงให้แก่ชุมชนที่มีความหลากหลายของเรา ศูนย์บริการนักศึกษาชาวต่างชาติของเราทำงานแบบตัวต่อตัวกับนักศึกษาแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละท่านได้ไปถึงเป้าหมายทางด้านการศึกษาและส่วนบุคคลที่ได้ตั้งไว้

ทำไมต้องศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

 • ค่าเล่าเรียนราคาประหยัด
 • วิทยาลัยได้ทำสัญญารับรองการโอนย้ายการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักศึกษาโดยเฉลี่ย 20 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน
 • ไม่มีเกณฑ์กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาค
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการเป็นรายบุคคลในแต่ละภาคการศึกษา
 • นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัวจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัย
 • บริการบัญชีอีเมลและอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาฟรี
 • บริการติวหนังสือและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเขียนฟรี
 • กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

ทำไมต้องไปที่เมือง Reno รัฐ Nevada

 • ประหยัดค่าเล่าเรียนถึงครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
 • ค่าครองชีพต่ำ
 • การขนส่งมวลชนราคาประหยัด
 • เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เพียง 260,000 คน และมีความปลอดภัยสูง
 • มีจำนวนวันที่มีแสงแดดมากกว่า 300 วัน
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง San Francisco รัฐ California เพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้น
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Lake Tahoe เพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
 • กิจกรรมเล่นสกีและสโนว์บอร์ดระดับโลก
 • เดินเขา พายเรือ และแคมป์ปิ้ง
 • มีสนามกอล์ฟมากกว่า 15 แห่งในพื้นที่ท้องถิ่น

เสนอหลายหลักสูตรการศึกษา (เกือบ 90 สาขาวิชา)

 • การออกแบบสถาปัตยกรรม
 • ชีววิทยา
 • ธุรกิจ (การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ โลจิสติกส์ การจัดการ การตลาด)
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ศิลปะการปรุงอาหาร
 • การช่วยงานทันตแพทย์/อนามัยทันตกรรม
 • การศึกษา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)
 • วิศวกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย
 • การสื่อสารกราฟิก
 • ดนตรี
 • พยาบาล
 • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • จิตวิทยา
 • และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย...

การรับเข้าศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

TMCC เปิดรับนักศึกษาเข้าทำการศึกษาในภาคฤดูใบไม้ร่วง ภาคฤดูใบไม้ผลิ และภาคฤดูร้อน และยอมรับใบสมัครเข้าศึกษาอยู่ตลอดก่อนเริ่มต้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครของ TMCC

 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL นานชาติอย่างน้อย 61 (iBT) หรือ 500 (PBT) หรือผลคะแนนจากการทดสอบอื่นที่ยอมรับ หรือการสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เอกสารทางการเงินฉบับจริง

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ: $9,081 ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายส่วนตัว: $8,925 อื่น ๆ (ค่าหนังสือ, ค่าประกันสุขภาพ): $2,063 รวมทั้งหมด (โดยประมาณ): $20,069

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Truckee Meadows Community College

Show More

Truckee Meadows Community College

Truckee Meadows Community College
International Student Services
7000 Dandini Boulevard RDMT 319
Reno NV 89512-3999
P: 775-673-7042
2yr/Community College
 • Accounting
 • Advertising
 • Anthropology
 • Architecture
 • Art History
 • Arts and Design
 • Arts and Humanities
 • Automotive Technology
 • Biochemistry and Molecular Biology
 • Biology
 • Business
 • Business Administration
 • Business English
 • Business Information Systems
 • Cell and Molecular Biology
 • Chemistry
 • Child Development
 • Civil Engineering
 • Clinical Laboratory Sciences
 • Communication
 • Composition
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Construction Management
 • Creative Writing
 • Criminal Justice
 • Culinary
 • Cyber Security
 • Economics
 • Education
 • Electrical Engineering
 • Engineering
 • Engineering Mechanics
 • English Literature
 • Environment Development
 • Environmental Studies and Sustainability
 • Finance
 • General English Programs
 • General Management
 • Geography
 • Geological Sciences
 • Graphics/Multimedia & Web Design
 • Health and Wellness
 • Heating/Refrigeration/Air conditioning
 • History
 • Hospitality and Tourism
 • Hospitality Business Management
 • Human Development and Family Studies
 • Human Nutrition
 • Human Resource Management
 • Humanities-Prelaw
 • Information Technology
 • Internships
 • Landscape Architecture
 • Law
 • Liberal Arts
 • Literature in English
 • Logistics
 • Marketing
 • Marketing and Communications
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Medical/Dental
 • Microbiology
 • Music
 • Music Composition
 • Nursing
 • Nutritional Sciences
 • Philosophy
 • Physics
 • Political Science
 • Predental
 • Premedical
 • Prenursing
 • Psychology
 • Public Health
 • Science
 • Sociology
 • Software Engineering
 • Special Education
 • Statistics
 • STEM
 • Studio Art
 • Supply Chain Management
 • Technology/Computers
 • Theatre
 • University Transfer
 • Veterinary Technology
 • Women's and Gender Studies
Bachelor Degree
 • Accounting
 • Business
 • Business Administration
 • Computer Science
 • Construction Management
 • Engineering
 • Graphics/Multimedia & Web Design
 • Logistics
 • Nursing
 • Predental
 • Premedical
 • Prenursing
Certificate/Short Term
 • Business
 • Computer Science
 • Culinary
 • Cyber Security
 • Food Industry Management
 • Food Science
 • Graphics/Multimedia & Web Design
 • Health and Wellness
 • Heating/Refrigeration/Air conditioning
 • Logistics
 • Music
 • Nursing
 • Theatre
English Programs
 • Business English
 • English for Academic Purposes
 • English Language (ESL)

Related Articles