St. Cloud State University

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ/ ESL

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

จุดเด่น:

 • ทำการเรียนการสอน 21-23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กมาก
 • การได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นการส่วนตัว
 • โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
 • สิทธิในการใช้อุปกรณ์และสถานที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัย
 • การฟังคำบรรยายจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
 • วิทยาเขตมีบรรยากาศที่เป็นกันเองและปลอดภัย
 • บริการหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขต
 • ค่าครองชีพที่ไม่แพง
 • มีบริการ WiFi ให้นักศึกษาใช้อย่างครอบคลุมทั่ววิทยาเขต

เกณฑ์การสมัคร:

 • การศึกษาเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของเรา:

ศูนย์ติวเข้มภาษาอังกฤษ (Intensive English Center หรือ IEC) ของ St. Cloud State University (SCSU) ถูกก่อตั้งในปีค.ศ. 1997 เปิดสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไปพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของชาวอเมริกัน IEC มีทั้งหมด 6 ระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า ทำการเรียนการสอนทั้งหมด 21-23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์. IEC มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อความสำเร็จทางด้านวิชาการหรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น การอ่าน, การเขียน, การฟัง และไวยากรณ์ นอกจากนี้ IEC ยังเปิดสอนวิชาวรรณคดี, การสนทนา, การออกเสียง, การพูดแบบนำเสนอ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมของชาวอเมริกันอีกด้วย อาจารย์ผู้สอนของ IEC ทุกท่านผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพจาก TESL

โครงการศึกษาวัฒนธรรม, กิจกรรมสังคม, การฟังคำบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของ SCSU จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาดของชั้นเรียนจะมีความแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ 6 คนไปจนถึง 15 คน และทางสถาบันจะพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนแบบตัวต่อตัว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติเพียงพออาจสมัครขอเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาของ SCSU ได้ หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาที่ดีนักศึกษาอาจนำมาใช้ยื่นแทนผลการทดสอบ TOEFL, IELTS หรือ PET ได้ และมีความเป็นไปได้ที่นักศึกษาจะได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

St. Cloud State University Campus

เกี่ยวกับสถาบันและสถานที่ตั้ง:

Saint Cloud State University (SCSU) ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1869 เปิดสอนมากกว่า 150 หลักสูตรในราคาประหยัด มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 16,000 คน

หนังสือ How to Get an Ivy League Education at a State University ได้กล่าวชม SCSU ว่ามีชั้นเรียนขนาดเล็กที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนไม่ใช่นักศึกษาฝึกสอน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านภูมิหลัง และมีจำนวนอาจารย์ผู้สอนมากกว่าหนึ่งส่วนสามเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำการสอนในต่างประเทศมาแล้ว

SCSU ตั้งอยู่ในเมือง St. Cloud ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่เป็นตำนาน เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในรัฐที่มีทะเลสาบมากถึง 10,000 แห่ง สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เล่นสกี, สเก็ต และตกปลาน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว, พายเรือและล่าสัตว์ในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากเมือง Minneapolis-St.Paul  ที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งทางด้านวัฒนธรรม

ปฏิทินการศึกษา:

ภาคการศึกษาฤดูร้อนr:
↩ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม

ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง:
↩ เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

การศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ:
↩ เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคการศึกษาโดยประมาณ:

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิ (ต่อหนึ่งภาคการศึกษา):

ค่าสมัคร 30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (+70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าจัดส่ง DHL Express); ค่าเล่าเรียน (รวมทั้งค่าหนังสือ, ค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรม และค่าธรรมเนียมนักศึกษา) 4,700 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ; ค่าที่พักและอาหาร (หอพักนักศึกษา) 4,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ; ค่าประกันสุขภาพ 1,356 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/หนึ่งปี (ข้อบังคับ); ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน:

ค่าสมัคร 30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (+70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าจัดส่ง DHL Express); ค่าเล่าเรียน (รวมทั้งค่าหนังสือ, ค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรม และค่าธรรมเนียมนักศึกษา) 4,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ; ค่าที่พักและอาหาร (หอพักนักศึกษา) ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันออกไป; ค่าประกันสุขภาพ 400 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/หนึ่งปี (ข้อบังคับ); ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนการศึกษา:

การชำระเงินล่วงหน้า: รับส่วนลด 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากราคาเต็มหากท่านจ่ายครบเต็มจำนวนก่อนวันที่ 1 สิงหาคมสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ก่อนวันที่ 1 ธันวาคมสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ และก่อนวันที่ 1 เมษายนสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน

นักศึกษาต่อเนื่อง: นักศึกษาทุกคนที่กลับมาศึกษาต่อที่ IEC หลังจากสำเร็จการศึกษาในภาคแรกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

 

 

EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: St. Cloud State University

Show More

St. Cloud State University

Department of English
Building 51 Room 107
720 4th Ave. S
St. Cloud MN 56301-4498
P: 320.308.3062
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • การจัดการทั่วไป
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • การพยาบาล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • มานุษยวิทยา
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ฝึกงาน
 • กฎหมาย
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • นโยบายสาธารณะ
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย