University of Illinois, Springfield

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าเล่าเรียน

  $15,000—$20,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  การบัญชี, บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

สัมผัสประสบการณ์แห่งความสำเร็จทางด้านวิชาการที่ใจกลางประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Illinois เมือง Springfield

UIS เป็นหนึ่งในสามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Illinois ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่กำลังทำการศึกษาอยู่ทั้งหมด 5,000 คนที่มาจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศ ท่านสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่มีทั้งหมด 23 สาขาวิชา หรือหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีทั้งหมด 20 สาขาวิชา ซึ่งรวมทั้งสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจ การสื่อสาร ชีววิทยา การบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้เรายังติดอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ดีที่สุดในภาคตะวันตกกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาสี่ปีติดกันอีกด้วยโดย U.S. News & World Report.

ข้อกำหนดในการรับสมัคร: สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต้องมีผลการทดสอบ TOEFL อย่างน้อย 500/61 คะแนน และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL อย่างน้อย 550/79 คะแนน มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.uis.edu

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตของ UIS มีขนาดกว้างขวางและปลอดภัย ใช้เวลาขับรถไปถึงใจกลางเมือง Springfield เพียงสิบนาทีเท่านั้น เมือง Springfield มีจำนวนประชากรทั้งหมด 120,000 คน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ของเมืองเล็กผสมผสานกับวัฒนธรรมของเมืองใหญ่และมีสถานที่ให้พักผ่อนหย่อนใจหลายแห่ง ท่านสามารถเดินทางมายังเมือง Springfield ได้อย่างสะดวกโดยเครื่องบินและรถไฟ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ ได้แก่ เมือง Chicago และเมือง St Louis ซึ่งใช้เวลาเดินทางไปถึงเพียง 3 ชั่วโมงและ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (IEP) เสนอบรรยากาศที่เป็นมิตรและท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตน และช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรและชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กของเราจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพื่อเพิ่มเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละท่าน และจะช่วยให้นักศึกษาย้ายไปทำการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น หลักสูตรนี้มีทั้งหมดหกระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า นักศึกษาจะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหลังจากทำการทดสอบวัดระดับภายในวิทยาเขต นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมประจำสัปดาห์ต่าง ๆ กับนักศึกษาหลักสูตร IEP คนอื่น ๆ และนักศึกษาของ UIS เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน พบเพื่อนใหม่จากทั่วโลก และสร้างความมั่นใจในทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของตน นักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของตนในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร IEP

ปฏิทินการศึกษา

หลักสูตร IEP ทำการเปิดรับนักศึกษาใหม่ 5 ครั้งต่อปีในเดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม เดือนมกราคม เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน โดยทุกภาคการศึกษาจะมีระยะเวลาทำการศึกษาทั้งหมด 8 สัปดาห์

จุดเด่น

 • ทำการเรียนการสอนทั้งหมด 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • การเรียนการสอนที่น่าสนใจและมีเนื้อหาเกี่ยวข้องในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์
 • บริการติวหนังสือฟรี
 • โปรแกรมจับคู่สนทนาและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ กับนักศึกษาชาวอเมริกัน
 • มีการจัดทัศนศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วม (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • มีการทดสอบภาษาอังกฤษที่บริหารโดย UIS ในทุกภาคการศึกษา
 • การยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
 • งานปฐมนิเทศที่ครอบคลุม
 • การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นส่วนบุคคล (ในด้านการสมัครเข้าศึกษา ด้านวิชาการ และการขอวีซ่า)
 • หลักสูตรการศึกษาและขนาดชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อการเรียนการสอนที่ทั่วถึงอย่างเป็นส่วนบุคคล
 • อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และเป็นกันเอง
 • นักศึกษาสามารถใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ UIS ได้อย่างเต็มที่ เช่น ศูนย์นันทนาการ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเรียกร้องขอบริการให้ไปรับที่สนามบินได้

ทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาของ UIS ได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยาก

หลักสูตร ESL จะเป็นตัวช่วยประสานงานให้แก่ใบสมัครขอเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาของท่าน นักศึกษาสามารถทำการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ในทุกภาคการศึกษาที่วิทยาเขต และนักศึกษายังจะได้เข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและทำการสมัครขอเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาซึ่งเปิดรับสมัครอยู่ตลอดเวลา (ไม่มีวันสิ้นสุดการรับสมัคร)

 • การยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข: นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีอาจได้รับการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยที่นักศึกษาจะต้องทำการศึกษาในหลักสูตร ESL ก่อนหรือในระหว่างการศึกษาระดับปริญญา
 • การยอมรับเข้าศึกษาอย่างสมบูรณ์: นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และทำการทดสอบวัดคุณสมบัติก่อนเริ่มต้นการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของตน

หมายเหตุ การยอมรับเข้าศึกษาในหลักสูตร IEP ไม่ได้เป็นการประกันการยอมรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาของ UIS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Illinois, Springfield

Show More

University of Illinois, Springfield
One University Plaza, MS UHB 1080
Springfield IL 62703
P: 217-206-4847
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • บริหารธุรกิจ