Language Systems

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $500-$1,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ภาษาอังกฤษ/ ESL, TOEFL และการเตรียมตัวสอบ, ติวเข้มภาษอังกฤษ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  ได้รับการรับรองจาก ACCET, สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: No requirements, IELTS: No requirements

 • สื่อสังคม
Language Systems

Downtown LA
3250 Wilshire Boulevard, Suite 200
Los Angeles CA 90010
P: (213) 385-3665


Northeast LA
408 Rosemead Blvd.
Pasadena CA 91107
P: (626) 284-9852


Orange County
750 South Placentia Avenue

Placentia CA 92870
P: (714) 572-1771


South Bay LA
3528 Torrance Boulevard, Suite 304
Torrance CA 90503
P: (310) 792-7770
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน