GIA (Gemological Institute of America)

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าเล่าเรียน

  S20,000—$25,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
GIA (Gemological Institute of America)

GIA World Headquarters
The Robert Mouawad Campus
5345 Armada Drive
Carlsbad CA 92008
P: 1.760.603.4001


GIA in New York
50 W 47th Street
8th Floor
New York NY 10036
P: 1.212.944.5900
ภาคฤดูร้อน
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ธรณีวิทยา
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ธรณีวิทยา