WASC


Washington

Pierce College

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Pierce College! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาที่ Pierce College ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ติดอันดับ 10% แรกของวิทยาลัยชุมชน 2 ปีของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นวิทยาลัยของรัฐบาลที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะและตั้งอยู่ในเมือง ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • ภาคฤดูร้อน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี