Nộp đơn ngay

Học tập tại Hoa Kỳ Dịch vụ Nộp Hồ sơ

Once submitted, your online application will be emailed directly to the school. Each school will have a specific set of admission instructions. It is your responsibility to follow all instructions provided by the school to complete the application process. Nhấn vào đây để biết thêm về tiến trình nộp hồ sơ qua StudyUSA®

District of Columbia

District Of Columbia

American University

Học viện Đào tạo Tiếng Anh (ELTA) tại trường Đại Học Mỹ ELTA cung cấp chương trình chuyên sâu, toàn thời gian cho những sinh viên muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh đồng thời làm quen với văn hoá Mỹ. ELTA cung cấp: Giảng dạy tiến ...

  • Certificate/Short Term
  • English Programs
  • Summer

New York

New York

State University of New York, Plattsburgh

Những Điều Quan Trọng Bạn Nên Biết Về Plattsburgh: Nằm trong danh sách "Các Trường Đại Học Xuất Sắc Nhất Hoa Kỳ" ấn phẩm năm 2016 của tạp chí U.S. News & World Report. Tọa lạc tại Plattsburgh, một thị trấn nhỏ, hiếu khách với ...

  • Bachelor Degree
  • Masters
  • More
  • English Programs
  • Summer