Community Colleges of Spokane

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $15,000—$20,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  Small/College town

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

วิทยาลัยชุมชนแห่งเมือง Spokane (CCS) แบ่งเป็นสองวิทยาเขตด้วยกันได้แก่ วิทยาลัยชุมชน Spokane และวิทยาลัยชุมชน Spokane Falls วิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ใหม่เอี่ยม มีโปรแกรมการศึกษารูปแบบใหม่ และมีบรรยากาศในบริเวณวิทยาเขตที่สวยงามซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถหาชมได้ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่น CCS มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 38,000 คน มีนักศึกษาชาวต่างชาติผู้เดินทางมาจากมากกว่า 30 ประเทศ กำลังทำการศึกษาอยู่มากกว่า 300 คน CCS เสนอค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง การศึกษาคุณภาพสูง ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ และเสนอโปรแกรมโฮมสเตย์ภายใต้การควบคุมของ CCS ที่มีมาตรฐานระดับโลกแก่นักศึกษา

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (IELP)

 • มีทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับระดับสูง/ก้าวหน้า
 • เปิดทำการเรียนการสอน 20 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
 • เน้นสอนทักษะด้านการเขียน, การอ่าน, และการฟัง/การพูด รวมถึงการเรียนการสอนด้านไวยากรณ์ที่แยกสอนต่างหากทุกวัน
 • มีชั้นเรียนขนาดเล็ก
 • นักศึกษาสามารถทำการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับวิทยาลัยได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดแล้ว
 • เสนอโปรแกรมพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Peer Mentor program)
 • นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียน ซึ่งรวมไปถึงการเรียนรู้ด้านการบริการ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมในวิทยาลัย
 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญาหรือ Associate Degrees (หลักสูตรโอนย้ายไปศึกษาต่อและหลักสูตร 2+2)

 • นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับวิทยาลัยสองปีแรกได้โดยผ่านการศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของสองหลักสูตรเพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อดังนี้ หลักสูตร American Honors ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรการยอมรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาต่อเป็นเวลาอีกสองปีเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 • นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินหลายพันเหรียญดอลล่าร์สหรัฐและทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัย Stanford มหาวิทยาลัย Cornell มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Oregon มหาวิทยาลัย Gonzaga มหาวิทยาลัย Washington State มหาวิทยาลัย Eastern Washington และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่น ๆ อีกหลายแห่ง

หลักสูตรวิชาชีพ-เทคนิคหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

 • นักศึกษาสามารถทำการศึกษาเพื่อฝึกฝนทักษะทางอาชีพและสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น หรือนักศึกษาสามารถเลือกทำการศึกษาเป็นระยะเวลาสองปี (หลักสูตรอนุปริญญา)
 • วิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิชาให้นักศึกษาเลือกทำการศึกษามากกว่าวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในมลรัฐ Washington เป็นจำนวนมากกว่า 130 หลักสูตรวิชา
 • หลักสูตรวิชารวมไปถึง การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การออกแบบเครือข่ายและการบริหาร วิศวกรรมอากาศยาน การออกแบบและการบำรุงรักษา และวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตร American Honors: หนทางอันทรงเกียรติสู่มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร American Honors (AmericanHonors.org) มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักศึกษาให้ไปสู่ความสำเร็จดังที่ได้วาดฝันไว้ หลักสูตรเกียรตินิยมสองปีของเราเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาผู้มีความสามารถสูงที่ทำการศึกษาอยู่ในระดับจูเนียร์และซึเนียร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง 100 อันดับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา และช่วยสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อจุดประสงค์ในการโอนย้ายไปทำการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ดังต่อไปนี้: 

 • การรับประกันการยอมรับเข้าศึกษาเมื่อทำการโอนย้าย
 • การโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง 100 อันดับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เกียรตินิยมและชุมชน
 • ได้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • บริการให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้เป็นอย่างมาก 

  ที่พักอาศัย

  เจ้าหน้าที่ของโปรแกรม Global Education จะคอยช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่พักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถ:

  • เลือกพักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งเป็นวิธีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันและภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น
  • เลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ที่มีลักษณะคล้ายกับหอพักนักศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบและมีความปลอดภัยสูง ใช้เวลาเดินทางไปวิทยาเขตโดยการเดินทางด้วยรถโดยสารเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น

  การบริการนักศึกษา กิจกรรม และเครื่องอำนวยความสะดวก

  • เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของเราเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งจากต่างประเทศและจากการทำงานกับนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นระยะเวลายาวนาน และทุกท่านถือคติที่ว่า “ความฝันของคุณคืองานของเรา”
  • มีศูนย์บริการด้านความบันเทิงที่ใหม่และทันสมัยไว้คอยบริการนักศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง
  • มีบริการรับ-ส่งฟรีจากสนามบิน Spokane International Airport (GEG)
  • มีศูนย์ฟิตเนสให้นักศึกษาใช้บริการซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง
  • มีตึกวิทยาศาสตร์ใหม่ที่วิทยาเขต Spokane Falls
  • มีการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับการจัดทำโดยโปรแกรม International Peer Mentor ชมรมต่าง ๆ ในวิทยาลัย และโปรแกรมของสำนักงาน Global Education ให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
  • มีการจัดตั้งสภานักเรียน ทีมนักกีฬา และงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ทั้งภายในวิทยาเขตและทั่วภูมิภาค
  • กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกกิจกรรมจะได้รับการตรวจสอบเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทุกศาสนาและวัฒนธรรมของนักศึกษาทุกคน
  • วิทยาเขตตั้งอยู่ในภูมิภาคของชายฝั่งทะเลแปซิฟิคทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีบรรยากาศอันสวยงาม เหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับสภาพภูมิอากาศหลายรูปแบบ และมีโอกาสเล่นสกีบนลานหิมะหรือสกีน้ำ เดินป่า ขี่จักรยาน หรือสนุกกับการออกไปวิ่งบนทางเดินในท้องถิ่นหลายเส้นทางที่มีอยู่ในเมือง

  การรับสมัครเข้าเรียน

  ภายในหนึ่งปีนักศึกษาชาวต่างชาติสามารถเริ่มทำการศึกษาในหลักสูตรด้านวิชาการหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ถึง 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้ ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน) ฤดูหนาว (เดือนมกราคม) ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน) หรือฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน) และนักศึกษาสามารถเข้าไปดูวันสิ้นสุดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนแห่งเมือง Spokane หรือสามารถทำการสมัครเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ของ StudyUSA ได้เลย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Community Colleges of Spokane

  Show More

  Community Colleges of Spokane

  Global Education at Community Colleges of Spokane
  1810 N. Greene Street, Building 15, Room 114
  Spokane Washington 99217
  P: (509) 533-8659