Community Colleges of Spokane

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $15,000—$20,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

วิทยาลัยชุมชนแห่งเมือง Spokane (CCS) แบ่งเป็นสองวิทยาเขตด้วยกันได้แก่ วิทยาลัยชุมชน Spokane และวิทยาลัยชุมชน Spokane Falls วิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ใหม่เอี่ยม มีโปรแกรมการศึกษารูปแบบใหม่ และมีบรรยากาศในบริเวณวิทยาเขตที่สวยงามซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถหาชมได้ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่น CCS มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 38,000 คน มีนักศึกษาชาวต่างชาติผู้เดินทางมาจากมากกว่า 30 ประเทศ กำลังทำการศึกษาอยู่มากกว่า 300 คน CCS เสนอค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง การศึกษาคุณภาพสูง ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ และเสนอโปรแกรมโฮมสเตย์ภายใต้การควบคุมของ CCS ที่มีมาตรฐานระดับโลกแก่นักศึกษา

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (IELP)

 • มีทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับระดับสูง/ก้าวหน้า
 • เปิดทำการเรียนการสอน 20 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
 • เน้นสอนทักษะด้านการเขียน, การอ่าน, และการฟัง/การพูด รวมถึงการเรียนการสอนด้านไวยากรณ์ที่แยกสอนต่างหากทุกวัน
 • มีชั้นเรียนขนาดเล็ก
 • นักศึกษาสามารถทำการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับวิทยาลัยได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดแล้ว
 • เสนอโปรแกรมพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Peer Mentor program)
 • นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียน ซึ่งรวมไปถึงการเรียนรู้ด้านการบริการ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมในวิทยาลัย 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญาหรือ Associate Degrees (หลักสูตรโอนย้ายไปศึกษาต่อและหลักสูตร 2+2)

 • นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับวิทยาลัยสองปีแรกได้โดยผ่านการศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของสองหลักสูตรเพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อดังนี้ หลักสูตร American Honors ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรการยอมรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาต่อเป็นเวลาอีกสองปีเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 • นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินหลายพันเหรียญดอลล่าร์สหรัฐและทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัย Stanford มหาวิทยาลัย Cornell มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Oregon มหาวิทยาลัย Gonzaga มหาวิทยาลัย Washington State มหาวิทยาลัย Eastern Washington และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่น ๆ อีกหลายแห่ง

หลักสูตรวิชาชีพ-เทคนิคหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

 • นักศึกษาสามารถทำการศึกษาเพื่อฝึกฝนทักษะทางอาชีพและสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น หรือนักศึกษาสามารถเลือกทำการศึกษาเป็นระยะเวลาสองปี (หลักสูตรอนุปริญญา)
 • วิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิชาให้นักศึกษาเลือกทำการศึกษามากกว่าวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในมลรัฐ Washington เป็นจำนวนมากกว่า 130 หลักสูตรวิชา
 • หลักสูตรวิชารวมไปถึง การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การออกแบบเครือข่ายและการบริหาร วิศวกรรมอากาศยาน การออกแบบและการบำรุงรักษา และวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตร American Honors: หนทางอันทรงเกียรติสู่มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร American Honors (AmericanHonors.org) มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักศึกษาให้ไปสู่ความสำเร็จดังที่ได้วาดฝันไว้ หลักสูตรเกียรตินิยมสองปีของเราเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาผู้มีความสามารถสูงที่ทำการศึกษาอยู่ในระดับจูเนียร์และซึเนียร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง 100 อันดับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา และช่วยสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อจุดประสงค์ในการโอนย้ายไปทำการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ดังต่อไปนี้: 

 • การรับประกันการยอมรับเข้าศึกษาเมื่อทำการโอนย้าย
 • การโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง 100 อันดับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เกียรตินิยมและชุมชน
 • ได้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • บริการให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้เป็นอย่างมาก 

  ที่พักอาศัย

  เจ้าหน้าที่ของโปรแกรม Global Education จะคอยช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่พักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถ:

  • เลือกพักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งเป็นวิธีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันและภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น
  • เลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ที่มีลักษณะคล้ายกับหอพักนักศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบและมีความปลอดภัยสูง ใช้เวลาเดินทางไปวิทยาเขตโดยการเดินทางด้วยรถโดยสารเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น

  การบริการนักศึกษา กิจกรรม และเครื่องอำนวยความสะดวก

  • เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของเราเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งจากต่างประเทศและจากการทำงานกับนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นระยะเวลายาวนาน และทุกท่านถือคติที่ว่า “ความฝันของคุณคืองานของเรา”
  • มีศูนย์บริการด้านความบันเทิงที่ใหม่และทันสมัยไว้คอยบริการนักศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง
  • มีบริการรับ-ส่งฟรีจากสนามบิน Spokane International Airport (GEG)
  • มีศูนย์ฟิตเนสให้นักศึกษาใช้บริการซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง
  • มีตึกวิทยาศาสตร์ใหม่ที่วิทยาเขต Spokane Falls
  • มีการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับการจัดทำโดยโปรแกรม International Peer Mentor ชมรมต่าง ๆ ในวิทยาลัย และโปรแกรมของสำนักงาน Global Education ให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
  • มีการจัดตั้งสภานักเรียน ทีมนักกีฬา และงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ทั้งภายในวิทยาเขตและทั่วภูมิภาค
  • กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกกิจกรรมจะได้รับการตรวจสอบเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทุกศาสนาและวัฒนธรรมของนักศึกษาทุกคน
  • วิทยาเขตตั้งอยู่ในภูมิภาคของชายฝั่งทะเลแปซิฟิคทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีบรรยากาศอันสวยงาม เหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับสภาพภูมิอากาศหลายรูปแบบ และมีโอกาสเล่นสกีบนลานหิมะหรือสกีน้ำ เดินป่า ขี่จักรยาน หรือสนุกกับการออกไปวิ่งบนทางเดินในท้องถิ่นหลายเส้นทางที่มีอยู่ในเมือง

  การรับสมัครเข้าเรียน

  ภายในหนึ่งปีนักศึกษาชาวต่างชาติสามารถเริ่มทำการศึกษาในหลักสูตรด้านวิชาการหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ถึง 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้ ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน) ฤดูหนาว (เดือนมกราคม) ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน) หรือฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน) และนักศึกษาสามารถเข้าไปดูวันสิ้นสุดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนแห่งเมือง Spokane หรือสามารถทำการสมัครเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ของ StudyUSA ได้เลย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Community Colleges of Spokane

  Show More

  Community Colleges of Spokane

  Spokane Washington USA
  Global Education at Community Colleges of Spokane
  1810 N. Greene Street, Building 15, Room 114
  Spokane WA 99217
  P: (509) 533-8659
  ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • การบัญชี
  • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สถิติประยุกต์
  • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
  • การบิน
  • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • บริหารธุรกิจ
  • การวิเคราะห์ธุรกิจ
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • เคมี
  • วิศวกรรมโยธา
  • การสื่อสาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ความยุติธรรมทางอาญา
  • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
  • การทำครัว
  • เศรษฐศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • กลศาสตร์วิศวกรรม
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การเงิน
  • การสอนภาษาต่างประเทศ
  • การจัดการทั่วไป
  • ภูมิศาสตร์
  • สุขภาพและความงาม
  • ประวัติศาสตร์
  • พืชสวน
  • สุขภาพและความงาม
  • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
  • ชีววิทยามนุษย์
  • การออกแบบตกแต่งภายใน
  • วารสารศาสตร์
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • ศิลปศาสตร์
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • การตลาด
  • การตลาดและการสื่อสาร
  • คณิตศาสตร์
  • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
  • ดนตรี
  • การประพันธ์ดนตรี
  • การพยาบาล
  • ปรัชญา
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยาพืช
  • รัฐศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • สังคมวิทยา
  • กีฬา
  • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
  • การบัญชี
  • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สถิติประยุกต์
  • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
  • การบิน
  • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • บริหารธุรกิจ
  • การวิเคราะห์ธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • เคมี
  • วิศวกรรมโยธา
  • การสื่อสาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ความยุติธรรมทางอาญา
  • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
  • การทำครัว
  • เศรษฐศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ภาษาอังกฤษ/ ESL
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การเงิน
  • การสอนภาษาต่างประเทศ
  • การจัดการทั่วไป
  • ภูมิศาสตร์
  • สุขภาพและความงาม
  • ประวัติศาสตร์
  • พืชสวน
  • สุขภาพและความงาม
  • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
  • ชีววิทยามนุษย์
  • การออกแบบตกแต่งภายใน
  • วารสารศาสตร์
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • ศิลปศาสตร์
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • การตลาด
  • การตลาดและการสื่อสาร
  • คณิตศาสตร์
  • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
  • ดนตรี
  • การประพันธ์ดนตรี
  • การพยาบาล
  • ปรัชญา
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยาพืช
  • รัฐศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • สังคมวิทยา
  • กีฬา
  • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
  • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ/ ESL