Olympic College
International Student Programs

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

วิทยาลัย Olympic (OC) เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีของรัฐบาล ตั้งอยู่ในเมือง Bremerton ของมลรัฐวอชิงตัน นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายมากกว่า 70 สาขาวิชา อีกทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมไปถึงหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ และหลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญา

วิทยาลัยมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 33 เอเคอร์ มีทิวทัศน์ของภูเขา Olympic, ภูเขา Rainier, เทือกเขา Cascade และทิวทัศน์ของปากน้ำเค็ม เมือง Bremerton เป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีชื่อเสียงในชายทะเลฝั่งตะวันตกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจให้ทำและมีหลายอย่างให้ค้นหาและสัมผัส

มีเรือเฟอร์รี่บริการรับส่งไป-กลับระหว่างเมือง Bremerton กับเมือง Seattle ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เมือง Bremerton เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความแตกต่างของผู้คนคล้ายกับเมือง Seattle 

ทำไมต้องเลือกวิทยาลัย Olympic?

 • รับประกันการยอมรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย 4 ปีที่กำหนด
 • เสนอหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ และหลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญา
 • มีชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนเป็นการส่วนตัว
 • ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงและมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักศึกษาด้วย
 • บริการจัดหาคู่ฝึกสนทนาและบริการติวเข้มวิชาการเขียนและวิชาคณิตศาสตร์ให้นักศึกษาฟรี
 • ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบ TOEFL 
 • บริการที่พักนักศึกษาภายในวิทยาเขต
 • มีการจ้างงานนักศึกษาภายในวิทยาเขต
 • มีนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนน้อย

หลักสูตรโอนย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย (อนุปริญญา)

นักศึกษาสามารถทำการศึกษาจนจบในระดับอนุปริญญาตรีและทำการโอนย้ายหน่วยกิตจากปีการศึกษาที่หนึ่งหรือสองไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสี่ปีได้ นำเสนอหลักสูตรดังต่อไปนี้: อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (AA), อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (AS), อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (AAS) เปิดสอนสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยา); วิศวกรรมศาสตร์; วิทยาการคอมพิวเตอร์; ศิลปะ, ดนตรี, ทัศนศิลป์, สื่อประสม; บัญชี, ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์; ภาษาอังกฤษ, วรรณกรรมและสังคมศาสตร์; พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน

หลักสูตรอนุปริญญาเทคศิลป์ (ATA) ทำการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้มีปริญญาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงจากงานสาขานี้มาก่อน นำเสนอสาขาวิชาดังต่อไปนี้: ศิลปะการทำอาหาร, ธุรกิจ, พยาบาล, กายภาพบำบัด, สำนักงานเทคโนโลยี และสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถโอนย้ายหน่วยกิตของบางสาขาวิชาข้างต้นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยได้ในปีการศึกษาที่สามหรือสี่ นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนสาขาวิชาเหล่านี้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นอีกด้วย ท่านสามารถไปดูข้อมูลทั้งหมดของหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรได้ที่เว็บไซต์ของเรา

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่ต้องการจะทำการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถเก็บหน่วยกิตไปด้วยได้ในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ในหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาทุกวัน วันละสองถึงสี่ชั่วโมง วิทยาลัย Olympic (OC) เปิดสอนหลักสูตรนี้ในภาคฤดูร้อนด้วย

หลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญาตรี

นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถทำการศึกษาเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้หน่วยกิตของวิทยาลัยที่สามารถโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลาและเงิน

รับประกันการยอมรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อนักศึกษาชาวต่างชาติได้รับการยอมรับเข้าศึกษาที่ OC แล้วนักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอจดหมายรับประกันการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา (นักศึกษาต้องยื่นใบประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาตรีประกอบและต้องมีผลการเรียนขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้) รายชื่อของมหาวิทยาลัยที่ OC รับประกันมีดังต่อไปนี้:

 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Montana
 • มหาวิทยาลัย Pacific Lutheran
 • มหาวิทยาลัย San Francisco
 • มหาวิทยาลัย Central Washington
 • มหาวิทยาลัย Northern Arizona
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington เมือง Tacoma และเมือง Bothell
 • มหาวิทยาลัย Western Washington
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Oregon
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California เมือง San Marcos และเมือง Northridge

โอกาสในการโอนย้ายที่มากกว่า

นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มีนักศึกษาของ OC หลายคนที่สำเร็จการศึกษาจาก OC และได้ทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อในปีการศึกษาที่สามและสี่ที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาดังนี้:

 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington
 • มหาวิทยาลัย Seattle
 • มหาวิทยาลัย Southern California (USC)
 • มหาวิทยาลัย Chicago
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Colorado
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Michigan
 • มหาวิทยาลัย Purdue

บริการของนักศึกษาชาวต่างชาติ

 • ให้ความช่วยเหลือในการสมัครเข้าเรียน
 • ให้คำปรึกษาและแนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะลงเรียน
 • จัดงานปฐมนิเทศ, จัดทัวร์และทริปทัศนศึกษาให้กับนักศึกษา
 • สหกรณ์การศึกษาและให้โอกาสนักศึกษาที่ต้องการอาสาสมัครทำงาน
 • ช่วยหาที่พักให้กับนักศึกษาทั้งแบบโฮมสเตย์หรืออพาร์ทเม้นท์ที่อยู่ภายในวิทยาเขต
 • การจ้างงานนักศึกษาทั้งภายในวิทยาลัยและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (OPT)

สิ่งที่ต้องยื่นในการสมัครเข้าเรียน

 • ใบสมัครเข้าเรียนที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว (ผ่านทางออนไลน์หรือแบบกระดาษ)
 • ใบรับรองการศึกษาตัวจริงของระดับมัธยมศึกษา/ระดับวิทยาลัย, ใบแสดงผลการเรียน, ใบประกาศนียบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว)
 • เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ

ไม่จำเป็นต้องยื่นผลการสอบ TOEFL ในการสมัครเข้าเรียน (ผลการสอบ TOEFL, Cambridge, IELTS, Step Eiken หรือผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่น ๆ จะถูกใช้วัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาร่วมกับผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทางวิทยาลัย)

กำหนดการยื่นใบสมัครเข้าเรียน

 • ภาคฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม) : วันที่ 15 เดือนสิงหาคม
 • ภาคฤดูหนาว (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) : วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน
 • ภาคฤดูใบใม้ผลิ (เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน) : วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ
 • ภาคฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม) : วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม

ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม

สำหรับระยะเวลา 9 เดือน (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ)

 • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม: 9,237 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (15 หน่วยกิตต่อหนึ่งเทอม x 3 เทอม)
 • ค่าครองชีพ: 5,625 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ
 • อื่น ๆ (ค่าหนังสือ, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว): 3,246 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ
 • รวมทั้งหมด: 18,108 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาล (กระบวนวิชาระดับ 300/400):

ค่าเล่าเรียน:

6,007 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (15 หน่วยกิตต่อหนึ่งเทอม)
18,021 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (สามเทอมต่อปี)
(ไม่รวมค่าหนังสือ, ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครผ่านทางออนไลน์กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.olympic.op-usa.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Olympic College
International Student Programs

Show More

Olympic College
International Student Programs
1600 Chester Avenue
Bremerton WA 98337
P: 360.475.7412
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • การละคร
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • สุขภาพและความงาม
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ

View Our Online Brochure

View our online brochure for more information, at your desk or on the go!