Eastern Washington University Cheney WA

Eastern Washington University

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ/ ESL

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 70 + , IELTS: Band 6 +

 • สื่อสังคม
Eastern Washington University

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย Eastern Washington

มหาวิทยาลัย Eastern Washington (EWU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมือง Cheney รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ถูกก่อตั้งขึ้น มหาวิทยาลัย Eastern Washington ได้กลายเป็นผู้ผลักดันทางด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความอยู่รอดของประเทศสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้บริการนักศึกษาอยู่เป็นจำนวนเกือบ 13,000 คน ในสาขาวิชาที่มีมากกว่า 135 สาขา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีทั้งหมด 55 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอกผ่านการศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาทั้งหมดสี่แห่งด้วยกัน มหาวิทยาลัย Eastern Washington ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสิบอันดับแรกของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในภูมิภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มอบเงินสนับสนุนให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท อีกทั้งยังได้รับฉายาว่าเป็นวิทยาลัยแห่งธุรกิจและการบริหารรัฐกิจ และได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 296 โรงเรียนสอนธุรกิจที่ดีที่สุดในปี ค.ศ. 2013 จากหนังสือแนะนำประจำปีของ The Princeton Review

สิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัย Eastern Washington ไม่เหมือนใครคือประเพณีความเป็นเลิศของเหล่าคณาจารย์ และการดูแลนักศึกษาอย่างเป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้นักศึกษาไปสู่ความสำเร็จในสาขาวิชาที่พวกเขาได้เลือกไว้ อัตราส่วนระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเท่ากับ 21:1 นอกจากนี้ เมือง Cheney ซึ่งเป็นเมืองวิทยาลัยขนาดเล็กนั้น มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเงียบสงบซึ่งเป็นตัวช่วยให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีความตั้งใจในการศึกษาของตน เมือง Cheney ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Spokane ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของรัฐ Washington เพียง 25 กม. เท่านั้น เมือง Spokane เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเจ้าภาพจัดงาน World Expo 1974 นอกจากนี้สนามบิน Spokane International Airport ซึ่งเชื่อมต่อนักศึกษาไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วโลกนั้น ยังตั้งอยู่ห่างจากวิทยาเขตเพียงแค่ 15 กม. เท่านั้น

เหตุผลที่จะทำให้ท่านเลือกทำการศึกษาที่ EWU

 1. สถานที่ตั้ง
  ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อหนุนต่อการเรียนรู้
 2. ความคุ้มค่าที่สุด
  นิตยสาร Newsweek ได้ยกมหาวิทยาลัย Eastern Washington ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ “คุ้มค่าในการจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นเงินดอลลาร์มากที่สุด” (“Best Value for the Tuition Dollar”)
 3. วิชาการศึกษา
  นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาและวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่รู้จักชื่อและต้องการให้นักศึกษาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
 4. ชุมชน
  พักอาศัยอยู่ในเมืองวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กและปลอดภัย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความใส่ใจซึ่งกันและกัน
 5. โอกาส
  สำรวจโอกาสในการฝึกงาน และการหางานทำได้ทั่วโลก
Eastern Washington University

นักศึกษาคือจุดศูนย์กลางในการศึกษา

สิ่งสำคัญที่สุดของเหล่าคณาจารย์ที่ EWU คือการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของพวกท่านแก่นักศึกษา รวมถึงการให้คำชี้แนะผ่านหลักสูตรวิชาต่าง ๆ และคอยช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติงานจริง การวิจัยค้นคว้า และการทำงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ นักศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ รวมไปถึงเครื่องอำนวยความสะดวกมัลติมีเดีย และอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีเครือข่ายที่กว้างขวางครอบคลุมทั่ววิทยาเขต นอกจากนี้งาน Undergraduate Research Symposium ประจำปีของ EWU ยังได้ชื่อว่าเป็นงานอีเว้นท์ทางด้านวิชาการที่ใหญ่ที่สุด ถูกจัดขึ้นภายในวิทยาเขตโดยมีการนำเสนองานต่าง ๆ ทั้งของนักศึกษาและคณาจารย์

การใช้ชีวิตอยู่ภายในวิทยาเขต

EWU มีนักศึกษาจำนวนหลายพันคนพักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต และชุมชน Global Living Learning Community (LLC) ของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นชุมชนที่เหมาะสำหรับทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาที่มาจากภายในประเทศในการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาระดับโลก ซึ่งรวมถึงปัญหาทางด้านวัฒนธรรม ธุรกิจ ภาษา และเหตุการณ์ในปัจจุบัน นักศึกษาชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสในการแบ่งปันทางด้านวัฒนธรรม อาหาร และภาษาของพวกเขาภายในบรรยากาศที่มีการยอมรับและความปลอดภัย อีกทั้งในทุกชั้นของหอพักศึกษาจะมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้มีการศึกษาและได้รับการฝึกฝนในการทำงานกับนักศึกษาเพื่อสร้างและนำประสบการณ์ในการพักอาศัยและในการเรียนรู้อย่างดีที่สุดให้แก่นักศึกษา

ข้อเท็จจริงของชีวิตนักศึกษา

 • พวกเราคือนกอินทรีย์ สีประจำมหาวิทยาลัยคือสีแดงและสีขาว และตัวนำโชคของมหาวิทยาลัยชื่อ Swoop
 • พื้นที่ภายในวิทยาเขตจำนวน 300 เอเคอร์ เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับสวน มีข้าวสาลีม้วนอยู่ตามทุ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตัววิทยาเขตมากนัก
 • EWU มีศูนย์พักผ่อนหย่อนใจที่ลงทุนสร้างเป็นจำนวนเงินถึง 26.3 ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ มีทั้งหน้าผาหินจำลอง ลานสเก็ตน้ำแข็ง และมีอาหารที่แสนอร่อยไว้คอยบริการนักศึกษาภายในวิทยาเขตอีกด้วย
 • บริการรถรับส่งสาธารณะสำหรับนักศึกษาในระหว่างปีการศึกษาฟรี
 • มีกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำหลายอย่าง อาทิ การเล่นสกี ตกปลา เดินเขา และกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ อีกมากมาย
 • มีสมาคมนักศึกษาชาวต่างชาติและโปรแกรมพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
Eastern Washington University

หลักสูตรยอดนิยม

บริหารธุรกิจและการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จิตวิทยา
ชีววิทยาและชีวเคมี
ดนตรี ศิลปะ และกราฟิกดีไซน์

บริการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

EWU ได้จัดทีมงานมืออาชีพไว้คอยบริการและช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งเป็นส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3% ด้วยกัน บริการและความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมไปถึงการไปรับ-ส่งที่สนามบิน การจัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศ การหางานให้แก่นักศึกษา การให้ข้อมูลเรื่องการเดินทาง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้า-ออกเมือง การศึกษา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่ดีทั้งในด้านการศึกษาและการพักอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

จุดเด่นของการรับสมัครเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมีเงื่อนไข และหลักสูตรเตรียมปริญญาโท ในราคา 3500 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ/หนึ่งควอร์เตอร์
ไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEFL/IELTS

EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Eastern Washington University

Show More

Eastern Washington University
Office of Global Initiatives 103 Hargreaves Hall
Cheney WA 99004
P: (509) 359-2331
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การละคร
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • การพัฒนาเยาวชน
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • ศึกษาศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • บริหารธุรกิจ
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • ชีววิทยาพืช
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • สังคมสงเคราะห์
 • การศึกษาพิเศษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การวางแผนภาคและเมือง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ภาคฤดูร้อน
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL

Related Articles