ELS Language Centers

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$2,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง, ชนบท

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  ได้รับการรับรองจาก ACCET

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

ที่ตั้งศูนย์มากกว่า 66 แห่งในสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวอเมริกันในขณะที่ศึกษาภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษา ELS สัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลายโดยการซึมซับทั้งภาษาและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้นี้กับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่คุณจะได้ทำความรู้จัก

 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 เป็นต้นมา มีนักศึกษาหลายล้านคนจากมากกว่า 175 ประเทศได้เลือกทำการศึกษาที่ศูนย์ภาษา ELS เพราะถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ศูนย์ภาษา ELS นี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำที่สุดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทางที่จะนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาทางธุรกิจ และการพัฒนาส่วนบุคคลที่ไร้ขีดจำกัด

การรับรองหลักสูตร

ศูนย์ภาษา ELS ทั่วโลกได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของทุกประเทศที่ศูนย์ตั้งอยู่และศูนย์ภาษา ELS ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้รับการรับรองจาก Accrediting Council for Continuing Education & Training (ACCET) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ภาษา ELS

ได้รับการอนุญาตให้สอนหลักสูตรดังต่อไปนี้: หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด, หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเร่งรัด, หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT®, หลักสูตรสำรวจอเมริกา, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, หลักสูตร CELTA TEFL และหลักสูตรพิเศษ

ศูนย์ภาษา ELS ได้รับการอนุญาตภายใต้กฎหมายของสหพันธรัฐว่าทางศูนย์สามารถรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาทำการศึกษาภายในประเทศได้

หลักสูตร:

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา:

เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อสมัครเข้าขอทำการศึกษาต่อภายนอกประเทศบ้านเกิดของตน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ ELS จะช่วยสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทางวิชาการที่จำเป็นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาในระดับ 112 ของหลักสูตรท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษายืนยันว่าท่านมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจาก วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 650 แห่ง 

 • สำหรับการสมัครเข้าเรียนอย่างมีเงื่อนไขนักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่โรงเรียนในเครือของ ELS กว่า 650 แห่ง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา: http://www.UniversityGuideOnline.org)
 • รับใบสมัครแบบมีเงื่อนไขฟรีหนึ่งใบที่สถานศึกษาของเราสาขาใดก็ได้
 • เข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฟรีในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่ ELS
 • ได้รับหนังสือรับรองการศึกษาเมื่อเรียนจบ
 • ได้รับการติวเข้มหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สำหรับนักศึกษาในระดับ 101-103)
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถยื่นเป็นใบที่ใช้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถานศึกษาในเครือ ELS กว่า 650 แห่ง

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในรายการทั้งหมดนั้นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี ค.ศ. 2016 และเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงภาคเรียน 4 สัปดาห์

 • ค่าเล่าเรียน: ค่าเล่าเรียน 1,790 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหนึ่งภาคเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 165 ดอลล่าร์สหรัฐ (100 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับศูนย์ภาษา ELS ในมลรัฐนิวยอร์กและเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. เท่านั้น)
 • ค่าประกันสุขภาพ: 150 ดอลล่าร์สหรัฐ (ต่อระยะเวลา 4 สัปดาห์)
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป:

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปผสมผสานการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเข้ากับหลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะ(SECs) ทำให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

ในช่วงเวลาเช้าจะสอนสี่หลักสูตรมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในด้านการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงเวลาบ่ายจะเป็นการทำการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ(SECs) ทางด้านภาษาอังกฤษอีกสองหลักสูตร ซึ่งในชั้นเรียนนี้นักศึกษาต้องนำภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้มาใช้สื่อสารในสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียนที่ตนเองสนใจ ตัวอย่างเช่น สำนวนภาษาอังกฤษ, ภาพยนต์, เหตุการณ์ปัจจุบัน, และวัฒนธรรม เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในรายการทั้งหมดนั้นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี ค.ศ. 2016 และเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงภาคเรียน 4 สัปดาห์

 • ค่าเล่าเรียน: ค่าเล่าเรียน 1,680 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหนึ่งภาคเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 165 ดอลล่าร์สหรัฐ (100 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับศูนย์ภาษา ELS ในมลรัฐนิวยอร์กและเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. เท่านั้น)
 • ค่าประกันสุขภาพ: 150 ดอลล่าร์สหรัฐ (ต่อระยะเวลา 4 สัปดาห์)
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

จุดเด่นของหลักสูตรกึ่งเร่งรัด:

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ในตอนเช้านักศึกษาจะทำการเรียนในห้องเรียนและจะไม่มีเรียนในตอนบ่าย ดังนั้นนักศึกษาสามารถออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการได้ อาทิ ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจในท้องถิ่น เป็นต้น หลักสูตรนี้ได้รวมกุญแจสำคัญของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไว้ ได้แก่ การพูด, การฟัง, การออกเสียง, คำศัพท์, การอ่าน และการเขียน

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในรายการทั้งหมดนั้นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี ค.ศ. 2016 และเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงภาคเรียน 4 สัปดาห์

 • ค่าเล่าเรียน: ค่าเล่าเรียน 1,410 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหนึ่งภาคเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 165 ดอลล่าร์สหรัฐ (100 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับศูนย์ภาษา ELS
 • ในมลรัฐนิวยอร์กและเมืองวอชิงตัน ดี.ซี.เท่านั้น)
 • ค่าประกันสุขภาพ: 150 ดอลล่าร์สหรัฐ (ต่อระยะเวลา 4 สัปดาห์)
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

 

เข้าไปดูหลักสูตร ELS การเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงวันหยุดของเราได้ที่นี่

ACCET Accredited
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ELS Language Centers

Show More

ELS Language Centers
Study English! Explore!
Succeed!
Many locations NJ 08540
P: +1-609-759-5500
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • English for Young Learners
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน