The Harker School

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, English for Young Learners

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  ไม่มีที่พักให้เลือก

 • สื่อสังคม

Harker School เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นักศึกษาที่มาจาก Silicon Valley และจากที่อื่นได้เข้ามาทำการศึกษาหลักสูตรติวเข้มเชิงวิชาการของเราเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งอื่นทั่วประเทศ ในทุก ๆ ฤดูร้อน Harker จะเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคพิเศษให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการพูดและการเขียน นักศึกษาชาวต่างชาติมักเลือกที่จะเข้ามาทำการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ Harker เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำหรือโรงเรียนนานาชาติต่อไป

หลักสูตรติวเข้มของเรามีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดห้าสัปดาห์ด้วยกัน เปิดโอกาสในด้านการเรียนรู้และการฝึกฝนให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่ นักศึกษาในทุกระดับชั้น -ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับก้าวหน้าขั้นสูง- จะได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาและถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสมต่อระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

นักศึกษาจะได้ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาที่ถูกออกแบบโดยอาจารย์ผู้สอนของพวกเขาเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน และการพูดอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาของ ELI ทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาและความก้าวหน้าของนักศึกษา รวมทั้งใบรายงานการศึกษาอย่างครอบคลุมจากอาจารย์ผู้สอนและใบแสดงผลการสอบด้วย

คุณลักษณะของหลักสูตร:

 • เปิดสอนทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 6-16 ปี 
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก
 • ทำการเรียนการสอนเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น
 • เสนอการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับทุกระดับ
 • มีข้อมูลที่พักของครอบครัว
 • การฝึกอบรมทักษะขั้นสูง และการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกแบบฟอร์ม I-20s ให้แก่นักศึกษา 

หมวดประถมศึกษา (อายุระหว่าง 6 - 11 ปี)

หลักสูตรนี้ทำการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยาเขตด้านล่างของโรงเรียนซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบไดนามิกและเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนที่อายุยังน้อย เด็กนักเรียนจะมีการพัฒนาทักษะทางสังคมและทางภาษาผ่านการเรียนการสอนที่แบ่งเป็นระดับและการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

เตรียมระดับเริ่มต้น / ระดับกลาง / ระดับก้าวหน้า

นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนแบบพิเศษและเน้นฝึกทักษะความคล่องแคล่วในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและกระบวนการสอนมีความเหมาะสมต่ออายุและระดับการศึกษา นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เปิดให้นักศึกษาได้ใช้บริการตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องศิลปะ และสนามเด็กเล่น เป็นต้น

นักศึกษาจะได้รับการประเมินและถูกจัดให้อยู่ในระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมต่อระดับความสามารถของเขา

หมวดมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 12 - 16 ปี)

ระดับเริ่มต้น / ระดับกลาง

นักศึกษาจะได้ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความสามารถในด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละคน ในบทเรียนจะเน้นการมีส่วนร่วม การโต้ตอบสองทาง ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างระมัดระวังเพื่อปลูกฝังความเชื่อมั่นและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นักศึกษาในระดับเริ่มต้นนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษมาก่อน

เตรียมระดับสูง

นักศึกษาภาษาอังกฤษในระดับสูงจะพัฒนาความชำนาญทางด้านการเขียน ความเข้าใจ และการพูดนำเสนอ นอกจากนี้ยังมี "การจับคู่สนทนา" ในห้องเรียนซึ่งเป็นการช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านการเขียนและด้านภาษา การทำการบ้าน และการได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการ หลักสูตรเตรียมโรงเรียนมัธยมที่ไม่เหมือนใครของเราเสนอหลักสูตรเตรียมสอบ SSAT/TOEFL ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา การให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการสมัครเข้าเรียน ทักษะการเรียนรู้ และการฝึกหัดด้านการเขียนเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรตัวเลือกด้านสันทนาการ (ในช่วงเวลาบ่าย 3:30 - 5 โมงเย็น)

หลังจากที่ศึกษามาทั้งวันนักศึกษาจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมฤดูร้อนกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ ในช่วงเวลานี้นักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้และเล่นเกมของชาวอเมริกัน และเข้าร่วมศึกษาในบทเรียนเสริมเพิ่มเติม กิจกรรมทางด้านสันทนาการเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการศึกษาของเราเนื่องจากเป็นการช่วยนักศึกษาให้มีโอกาสในการฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการมีปฏิสัมพันธ์แบบสบาย ๆ และเป็นกันเอง ตัวเลือกด้านสันทนาการมีหลายอย่างรวมไปถึงการว่ายน้ำ การเล่นบาสเกตบอล การปีนหน้าผา การเล่นฟุตบอล การเต้นรำ ศิลปะ และอื่น ๆ อีกมากมาย หลักสูตรสันทนาการเป็นหลักสูตรตัวเลือกสำหรับนักศึกษาในระดับสูงของเรา

หลักสูตรนี้รวมถึงการไปทัศนศึกษาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสในการฝึกพูดภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา ตัวอย่างสถานที่มีดังต่อไปนี้:

 • เมือง San Francisco
 • สะพานธรรมชาติ Santa Cruz Natural Bridges
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • Big Basin giant redwoods
 • พิพิธภัณฑ์ Tech Museum of Innovation
 • สวนสัตว์ Happy Hollow 
 • ทัวร์ประวัติศาสตร์เมือง San Jose 

ทัวร์วีไอพี

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมและวิชาการผ่านการไปทัวร์วีไอพีซึ่งใช้ระยะเวลาทั้งหมดหกวันด้วยกัน โดยทัวร์จะเริ่มหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรห้าสัปดาห์แล้ว นักศึกษาจะตระหนักถึงประวัติศาสตร์, มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และสานสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และอาจารย์ผู้สอนมากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ทีสำคัญทัวร์วีไอพีเป็นทัวร์ที่เสนอโอกาสอันดียิ่งแก่นักศึกษาในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยการมุ่งเน้นการสนทนา, การพัฒนาด้านคำศัพท์ และการเขียน

ตัวอย่างกิจกรรมของทัวร์วีไอพีมีดังต่อไปนี้:

 • ชมเกมเบสบอลมืออาชีพ
 • การเดินป่าที่ Big trees
 • เยี่ยมชมบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Silicon Valley (เช่น บริษัท Google, บริษัท Facebook, บริษัท Apple, บริษัท eBay และบริษัทอื่นอีกหลายแห่ง)
 • กิจกรรมการผจญภัยกลางแจ้ง
 • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน Bay Area (เช่น มหาวิทยาลัย Stanford, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California เมือง Berkeley)
 • ค้างคืนที่ Sierra Nevada Mountains
 • เยี่ยมชมโรงเรียนประจำมัธยมปลายที่ตั้งอยู่ใน Bay Area
 • ทัวร์โรงงาน Jelly Belly 
 • การไปดูปลาวาฬ
 • เที่ยวสวนสนุก Great America Theme Park
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: The Harker School

Show More

The Harker School

The Harker School
500 Saratoga Avenue
San Jose CA 95129
P: 001.408.553.5738
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • English for Young Learners
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย