Las Positas College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ศิลปศาสตร์

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 50 +, IELTS: Band 5.5 +

 • สื่อสังคม
Las Positas College


3000 Campus Hill Drive
Livermore California 94551
P: 925.424.1540
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Las Positas College