Cerritos College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, การสื่อสาร, การบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยชุมชน Cerritos

สำนักงานของศูนย์บริการนักศึกษาชาวต่างชาติ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่วิทยาลัยชุมชน Cerritos ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชน 2 ปีของรัฐ California ที่ได้รับการรับรองจาก Commission for Community and Junior Colleges ของ Western Association of Schools and Colleges ให้การต้อนรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

เหตุผลที่ท่านควรศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Cerritos

วิทยาลัยชุมชน Cerritos ตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามและเทือกเขา San Gabriel ที่สูงตระหง่าน เสนอการใช้ชีวิตในเมืองที่น่าตื่นเต้นในบรรยากาศแบบเมืองที่มีขนาดเล็ก วิทยาลัยมีชุมชนนานาชาติหลายชุมชนอยู่ล้อมรอบอยู่ที่บ้านของตัวเองในขณะที่กำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังมีสภาพอากาศที่ดีตลอดทั้งปีและมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำตลอดปีอีกด้วย วิทยาลัยชุมชน Cerritos มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและเป็นวิทยาลัยมีความหลากหลายมากที่สุดในรัฐ California เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงที่มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสูงสุด วิทยาลัยชุมชน Cerritos จะช่วยให้ท่านไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ California การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

นักศึกษาอาจทำการศึกษาหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของตนก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา วิทยาลัยชุมชน Cerritos เปิดสอนหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา (IEP) (ภาคฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูใบไม้ผลิ 2 - 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน 1 - 8 สัปดาห์) ที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมต่อการศึกษาและเก็บหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษาระดับวิทยาลัยที่วิทยาลัยของเราหรือที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยแห่งอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนน TOEFL ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร IEP)

ประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จ

นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่มีหน่วยกิตตามที่กำหนดไว้อาจได้รับใบประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จ สำหรับหลักสูตรการศึกษาของ Chancellor's Office ซึ่งมี 18 หน่วยหรือมากกว่า ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชน Cerritos อาจให้ใบประกาศนียบัตร "หน่วยต่ำ" เป็นใบประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จหากหลักสูตรการศึกษามี 12-18 หน่วย ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน Cerritos มีหลักสูตร "ระยะสั้น" มากกว่า 80 หลักสูตรที่จะได้รับการรับรองใบประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จ

หลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยชุมชน Cerritos  เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์และหลักสูตรเพื่อการโอนย้ายกว่า 150 สาขาใน 8 ภาควิชา

 • ธุรกิจศึกษา
 • วิจิตรศิลป์และการสื่อการ (รวมถึง การออกแบบ การดนตรี การละคร วารสารศาสตร์ ฯลฯ)
 •  อาชีวอนามัย (รวมถึง การพยาบาล กายภาพบำบัด ศิลปะการทำอาหาร  ฯลฯ)
 • มนุษยศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • พลศึกษา
 • วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (รวมถึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ การฝึกวิชาชีพชั้นต้น ฯลฯ)
 • สังคมศาสตร์

นักศึกษาชาวต่างชาติหลายท่านที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาของพวกเขาแล้วย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ California (นักศึกษาของเราส่วนใหญ่ย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California และมหาวิทยาลัยในกลุ่มของมหาวิทยาลัย California State) มหาวิทยาลัยแห่งอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศบ้านเกิดของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวของนักศึกษาชาวต่างชาติผู้คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการเลือกหลักสูตรการศึกษาอีกด้วย

การปฐมนิเทศและพิธีการต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศทางวิชาการก่อนที่ภาคการศึกษาจะเริ่มต้น ซึ่งจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวของนักศึกษาชาวต่างชาติคอยช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับตารางการศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติและพิธีการต้อนรับจะจัดขึ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ นักศึกษาใหม่ทุกคนจำเป็นต้องเข้าร่วมและใบเชิญที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์นั้นจะระบุเวลา วันที่ และสถานที่ ในระหว่างพิธีการเหล่านี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้พบปะกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

สมาคมนักศึกษาชาวต่างชาติ

สมาคมนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นองค์กรที่คอยแบ่งปันฟอรัมเกี่ยวกับวัฒนธรรมให้แก่ผู้อื่นและนักศึกษาจะได้รับ:

 • ทักษะความเป็นผู้นำ
 • ทักษะทางวิชาชีพ
 • ทักษะส่วนบุคคล
 • การสร้างเครือข่าย
 • การสร้างมิตรภาพอันยาวนาน
 • โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษา

ทางองค์กรสนับสนุนให้นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ให้ความช่วยเหลือในงานเทศกาลวัฒนธรรมต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัย และสมัครขอรับทุนการศึกษา

ชีวิตนักศึกษา

แนวคิดที่ว่า "นักศึกษาต้องมาก่อน" นั้นถือเป็นเรื่องที่จริงจังเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิทยาลัยชุมชน Cerritos นักศึกษาจะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในวิทยาลัยและได้รับทักษะความเป็นผู้นำในการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สภานักศึกษา ชมรม Phi Theta Kappa Honor International Society และองค์กรนักศึกษาอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย เช่น การเชียร์หรือการเล่นกีฬาที่นักศึกษาชื่นชอบภายในวิทยาเขต ซึ่งรวมถึงอเมริกันฟุตบอล ฟุตบอล เบสบอล บาสเกตบอล เทนนิส ว่ายน้ำ ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Cerritos College

Show More

Cerritos College
11110 Alondra Blvd.
Norwalk CA 90650
P: 562.860.2451, ext. 2133
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การทำครัว
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • สุขภาพและความงาม
 • วารสารศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การทำครัว
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • สุขภาพและความงาม
 • สุขภาพและความงาม
 • วารสารศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย