สมัครตอนนี้

บริการสมัครเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Once submitted, your online application will be emailed directly to the school. Each school will have a specific set of admission instructions. It is your responsibility to follow all instructions provided by the school to complete the application process. คลิกที่นี่เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนของ StudyUSA®

North Carolina

University of North Carolina at Charlotte

สถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (The English Language Training Institute) (http://elti.uncc.edu/) สถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (The English Language Training Institute) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัย North Carolina เมือง Charlott ...

  • English Programs

บริการต่างๆของนักศึกษา