UCIEP Member


Alabama

University of Alabama English Language Institute

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Alabama (UA) เป็นมหาวิทยาลัขนาดใหญ่ที่มีบรรยากาศภายในวิทยาเขตที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมือง Tuscaloosa ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของรัฐ Alabama มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 37,000 คน จาก 78 ประเทศ UA ถูกจัดอันดับให้เป ...

 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน

Delaware

University of Delaware (ELI) English Language Institute

อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ท่านอยากศึกษาภาษาอังกฤษ? ท่านกำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่สามารถช่วยท่านในสิ่งที่กล่าวไว้ในรายการดังต่อไปนี้อยู่หรือเปล่า: ท่านต้องการศึกษาหลักสูตรวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บหน่วยกิตในขณะที่ศึกษาภาษาอังก ...

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน

Georgia

Georgia State University Intensive English Program

ภาพรวม Intensive English Program (IEP) ที่ Georgia State University เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้ซึ่งมาจากที่ต่างๆ นอกสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งอยู่อาศัยในเขตเมืองแอตแลนต้า นักศึกษาของ IEP ส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่ ...

 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • มากกว่า

Illinois

DePaul University

English Language Academy (ELA) ของ DePaul University เริ่มเปิดสอนเมื่อปี 1996 เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของอเมริกา ...

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก

University of Illinois at Chicago - Tutorium in Intensive English

จุดเด่น เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาแบบเร่งรัดในปี 1978 มีสามภาคการศึกษาต่อปี เริ่มต้นการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม เดือนพฤษภาคม และเดือนมกราคม มีหลักสูตรระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เรียน 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีชั้นเรียนข ...

 • มากกว่า
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี

Southern Illinois University at Carbondale

สถานที่ตั้ง เมือง Carbondale ตั้งอยู่ทางตะวันตกกลาง (Midwest) ถ้าขับรถจะใช้เวลาประมาณ: ห้าชั่วโมงไปถึงตอนใต้ของเมือง Chicago สองชั่วโมงไปถึงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง St. Louis สี่ชั่วโมงไปถึงฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ...

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร

Massachusetts

Boston University, Center for English Language and Orientation Programs

หลักสูตร CELOP เป็นหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Boston และเป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเดียวในเมือง Boston ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ หลักสูตร CELOP เสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาไปถึ ...

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน

Texas

University of Texas at Arlington English Language Institute

ทำไมต้องติวเข้มภาษาอังกฤษที่ UTA? ผู้คนเป็นมิตรและมีความเป็นมืออาชีพ อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่สถาบันของเรามีความเป็นมิตร, เอาใจใส่, มีความรู้ และคอยช่วยเหลือนักศึกษาอยู่ตลอด อาจารย์ผู้สอนทุกท่านสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาโท ...

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก

Texas Christian University Intensive English Program

โอกาสทองสำหรับคุณ หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (IEP) ของ TCU เสนอโอกาสทองที่น่าตื่นเต้นในการเรียนรู้และทำการศึกษาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทั่วโลก นักศึกษาจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายที่ไม่เหมือนใครในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่ ...

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก

Virginia

Old Dominion University ELC English Language Center

มหาวิทยาลัย Old Dominion (ODU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ตั้งอยู่ในเมือง Norfolk รัฐ Virginia เปิดสอนหลักสูตรวิชาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนักศึกษาที่กำลังทำการศึกษาอยู่ทั้งหมดประมาณ 24,000 ...

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน

Washington

Eastern Washington University

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย Eastern Washington มหาวิทยาลัย Eastern Washington (EWU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมือง Cheney รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ถูกก่อตั้งขึ้น มหาว ...

 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน

บริการต่างๆของนักศึกษา