WASC


California

Golden Gate University

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เสนอการศึกษาระดับมืออาชีพมานานกว่า 110 ปี มหาวิทยาลัย Golden Gate (GGU) ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1901 ในเมือง San Francisco เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับความต้องการของบุคคลผู้กำลังประกอบอาชีพอยู่ มหาวิทยาลัยเปิดสอน ...

  • ระดับปริญญาโทหรือเอก
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร

Washington

Pierce College

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Pierce College! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาที่ Pierce College ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ติดอันดับ 10% แรกของวิทยาลัยชุมชน 2 ปีของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นวิทยาลัยของรัฐบาลที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะและตั้งอยู่ในเมือง ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • ภาคฤดูร้อน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

บริการต่างๆของนักศึกษา